upravljanje-stavb

Je upravljanje stavb težka naloga?

Več stanovanjske hiše, ki imajo več kot 5 stanovanj, ali pa večji bloki, potrebujejo upravnika, ki skrbi, da je v stavbi vse tako kot mora biti. Upravljanje stavb verjetno ni lahka naloga, predvsem za tiste, ki imajo na grbi več nepremičnin. Za upravljanje stavb včasih skrbi občina, včasih pa posamezna podjetja, ki imajo zaposlene upravnike.

upravljanje-stavb

Upravljanje stavb mora biti po zakonu, ki natančno opredeljuje dolžnosti upravnika, ta pa mora poznati zakone, ki natančno opisujejo dolžnosti in pravice stanovalcev. Upravnik med drugim skrbi tudi, za to, da so vsi stroški v bloku poravnani, da je notranjost bloka izpravna, se pravi, da ne odpada omet, da so skupni prostori urejeni, včasih pa so njegove zadolžitve tudi urejanje okolice, v bloku in okolici. Skratka upravnik skrbi, da se prebivalci v bloku dobro počutijo. Če se naprimer stanovalci odločijo, da bi zamenjali fasado, mora upravljavec nepremičnine poiskati pravega ponudnika in na blokovskih sestankih predstaviti najboljšo ponudbo. Isto velja za vsa dela, ki se izvajajo na nepremičnini ali pa v njeni notranjosti in so skupna last, kot naprimer popravilo oken, beljenje kolesarnice, popravilo stopnišča, izgradnja dvigala in drugo. Pozimi se prav tako morajo dogovoriti, kdo bo kidal sneg in podobno.

Upravljanje stavb pomeni tudi organiziranje sestankov etažnih lastnikov na vsake par mesecev, da se vidi, če so potrebna kakšna popravila, če je nastala kakšna škoda, itd. Prav tako, mora upravljalec stavbe poskrbeti, da so plačani vsi stroški za bivanje, da je nepremičnina izpravna in čista. Upravnik poskrbi tudi če pride do prepirov znotraj stavbe, glede pravil skupnega bivanja, da se ti prepiri rešijo po zakonskih odločbah.

Nekatere agencije, ki med svojimi storitvami ponujajo upravljanje stavb, imajo v svoji ponudbi tudi pravnika, za reševanje določenih sporov, ali pa samo za zakonsko razlago nekaterih pravil, ki veljajo za vse stanovalce, pa se jih določeni ne držijo, s tem pa motijo druge.

Rate this post