odvetnik za odškodnine

Odvetnik za odškodnine vam lahko iztoži še enkrat večjo odškodnino

Odvetnik za odškodnine se ukvarja z odškodninskim pravom, če ste utrpeli fizično ali psihično škodo in je dokazljiva. Odvetništvo – Prus  Pipuš vam lahko preko sodišča ali izven sodnega pogajanja pomaga tudi do še enkrat večje odškodnine, kakor bi jo dobili drugače, če sploh bi jo. Odlična odvetniška pisarna za odškodnine Prus Pipuš bo pregledala vaš primer brezplačno in vam podala mnenje, kaj se da narediti v vašem primeru.  Škoda pomeni, da se je zgodil nek dogodek, ki je zmanjšal vaše premoženje, da niste mogli uživati dobrine. Naj gre za materialne stvari ali za fizične in za psihične. To so lahko telo, pravna oseba ali predmeti: telesne poškodbe, bolečine, strah, dobro ime, psihična bolečina in podobno, kar določajo pravila odškodninskega prava.

Odvetnik za odškodnine vam bo iztožil odškodnino

Najprej je treba ugotoviti, kdo je za škodo sploh odgovoren. Nato odvetnik za odškodnine ugotavlja, v katerih primerih vam pripada odškodnina. Odškodnina je beseda, ki jo uporablja pravo za to, da dobite povrnjeno nazaj škodo v denarju ali pa v kakšni drugi obliki.

odvetnik za odškodnine

Kaj je premoženjska škoda?

Premoženjska škoda pomeni, da ste nekaj izgubili, na primer, da je nek vaš predmet poškodovan in nima več vrednosti ali ste imeli poslovno izgubo na primer. Nekdo vam lahko tudi prepreči, da bi si povečali premoženje, zaradi česar tudi nastane škoda.

Kaj je nepremoženjska škoda?

Nepremoženjska škoda pa so na primer telesne bolečnine, ki ste jih utrpeli med padcem, nesrečo, fizičnim obračunom, med delom, napadom živali in podobno. Lahko ste tudi utrpeli strah med napadom psa ali prometno nesrečo, ali pa ste doživeli psihične bolečine med mobingom. Pravna oseba pa lahko utrpi izgubo dobrega imena in upad poslovanja.

Kako lahko odvetnik za odškodnine pomaga?

Odvetnik za odškodnine vas b zastopal na sodišču in bo pripravil vso dokumentacijo ter dokaze v vašo prid ter predlagal odškodnino, ki vam pripada. Nasprotna stran se bo gotovo branila in se skušala  izogniti odškodnini, odgovornosti ali jo bistveno zmanjšati.

Če je vaš odvetnik za odškodnine izjemno dober in podkovan ter izkušen, vam bo izboril najvišjo možno odškodnino, ki je lahko v denarju, opravičilu, izjavi ali čem drugem, kar bi vam povrnilo škodo, ki ste jo utrpeli. Potrudil se bo, da se bo stanje škode povrnilo čim bolj v prvotno stanje pred nastalo škodo.

Zakaj je dobro, da vas zastopa odličen odvetnik?

Zelo je pomembno, da vas zastopa res usposobljen in sposoben ter odločen odvetnik za odškodnine, ki bo znal najti prave dokaze in vas na pravi način zagovarjati. Zagovarjal se bo namesto vas in vas zastopal tudi, če se ne morete udeležiti dogodka na sodišču.

Ni pa vedno nujno, da se bodo zadeve odvijale na sodišču. Včasih je celo bolje se pogajati izvensodno. Tako pridete do rezultata prej in stroški so manjši ter proces je manj obremenjujoč ter dolgotrajen za vas. Zato bodite pozorni na to, kaj vam bo odvetnik predlagal, da bi bilo najbolje.

Zavedati se morate, da vam odškodnina ne pripada avtomatsko, če se poškodujete ali ste kako drugače oškodovani, ampak jo morate iztožiti, zato najemite dobrega odvetnika, ki vas bo suvereno zastopal. Lahko pa se znajdete na drugi strani, kot povzročitelj škode, tudi v tem primeru boste rabili dobrega odvetnika, da vam bo pomagal zadevo ovreči ali bistveno zmanjšati kazen, ki vas lahko doleti.

Kako lahko vnaprej veste približen izid sodbe ali pogajanja?

Odličen in izkušen odvetnik za odškodnine lahko s pomočjo pravil in izkušenj, ki jih ima iz prava ter ostalih sodb ugotovi, koliko imate možnost za uspeh. Pošteno vam bo povedal, ali lahko dobite sodbo in koliko bo znašala odškodnina in ali lahko izgubite, če ste toženi.

Nato se določite sami, kako boste šli naprej. Nikakor pa se ne branite sami, ker vse, kar boste izjavili pred preiskovalci, policisti ali sodniki, se lahko obrne proti vam, ne da bi vi to vedeli in se vam maščuje kasneje, ker ne poznate prava in pravil te pravnega jezika. Zato ga raje najemite in mu zaupajte.

Rate this post