ogrevalne toplotne črpalke

Vrste ogrevalne toplotne črpalke

Ogrevalne toplotne črpalke delujejo po treh različnih principih. Energijo lahko črpajo iz zraka, vode ali zemlje. Ogrevalne toplotne črpalke zrak/voda energijo črpajo iz zraka. Zrak je neizčrpen vir energije in je povsod na voljo, tudi hladen zrak pa je poln energije. Ogrevalne toplotne črpalke zrak/voda so najcenejše, montaža in vzdrževanje sta enostavna, ogrevanje pa je možno tudi pri zunanji temperaturi – 25 °C.

Ogrevalne toplotne črpalke voda/voda izkoriščajo toploto podtalnice. Podtalnica je zaradi relativno visoke temperature idealen vir toplote, saj z njo dosegamo visoka grelna števila. Ogrevalne toplotne črpalke voda/voda dajejo veliko toplotno moč ob zelo majhnih zunanjih dimenzijah.

ogrevalne toplotne črpalke
Primerjava stroškov: ogrevalne toplotne črpalke in konvencionalni viri energije

Tretja vrsta ogrevalne toplotne črpalke deluje po principu zemlja/voda. Ogrevalne toplotne črpalke zemlja/voda izkoriščajo toplotno energijo, shranjeno v kameninah oz. v zemlji. Tam je uskladiščena velika količina sončne energije, ki jo lahko izkoristimo za ogrevanje hiše in/ali sanitarne vode.

Obstaja tudi četrta vrsta ogrevalne toplotne črpalke, t.i. hibridna toplotna črpalka (zemlja/voda in zrak/voda= hibridne toplotne črpalke). Ogrevalne toplotne črpalke zemlja/voda in zrak/voda izkoriščajo toplotno energijo tako okoliškega zrak ali toploto pridobljena iz zemlje (geosonda ali zemeljski kolektor).

Stroški ogrevalne toplotne črpalke

Ogrevalne toplotne črpalke zmanjšujejo stroške ogrevanje. Stroški so z uporabo ogrevalne toplotne črpalke nižji kot so pri konvencionalnih virih energije.

S klasičnim radiatorskim ogrevanjem segrejemo zrak v prostoru, medtem ko s talnim ali s stenskim ogrevanjem segrejemo telo. Če talno ogrevanje kombiniramo z delovanjem ogrevalne toplotne črpalke, dosežemo občutek toplotnega udobja že pri temperaturi, ki je nižja za 2 °C. Razlika v temperaturi seveda pomeni zmanjšanje toplotnih potreb za 5 do 8 %, kar dodatno poveča vaš prihranek. Ker je delovanje ogrevalne toplotne črpalke skoraj neslišno, se lahko povsem prepustite novemu ugodju.

Rate this post